Her kan du finne relevant info fra oss på plassen og andre relevante opplysninger du søker.

Falas Camping er lokalisert ved Olderfjord i Porsanger og tilbyr kun faste tomter på leie. Tidvis vil vi opplyse om ledige plasser for utleie når dette er tilgjengelig.

Det er godt med snø i området vårt, vi ber derfor alle om å påse at det måkes/brøytes tilstrekkelig slik at biler, hengere eller annet ikke blokkerer adkomst for andre brukere.

Videre oppfordrer vi alle besøkende om å parkere utenfor porten og spasere inn ved besøk.